Skaidrės iš BH 2011 apie TCP/IP, Bitcoin ir pan.

by Liudas Sodonis on August 8, 2011

Įdomios skaidrės. Duodančios peno pamąstymui ir linkmę tyrinėjimui.

Leave your comment

Required.

Required. Not published.

If you have one.