Balandžiai stoty

by Liudas Sodonis on April 3, 2007

Šen užsukau į traukinių sotį, vaikščiojau, žiūrėjau, kur po galais, yra normalus traukinių tvarkaraštis.. bet taip ir neradau, kada traukiniai dunda į Klaipėdos miestą, teko užklausti tetos kasininkės..

Bet įdomiausia buvo stebėti balandžius esančius/skraidančius/tupinčius pačioje stotyje, aukštai ant kolonų :)

Iš pradžių pamaniau, kad jie įskrenda pro koki tarpą, maniau, kad stoties peronai su pačiu stoties pastatu nesujungti siena, nes saulė gerai apšvietė viską nuo viršaus… bet pažiūrėjau ir nustebau, kad taip nėra (ten buvo didžiuliai langai). Tai kaip gi balandžiai atsiduria stoty ant kolonos?

Balandžiai nusileidžia į apačia prie durų, duris sureguliuotos tikrai jautriai, juos užfiksuoja judėjimą (balandį) ir atsidaro, balandis gražiai į ropoja į vidų ir greitai užskrenda į viršų.. o kai nusibosta/sumasto kad reikia išskristi nusileidžia apačion ir gražiai tokiu pat būdų kaip atėjęs išeina :)

Geras!

Leave your comment

Required.

Required. Not published.

If you have one.