Kur aš buvau – ką aš mačiau O_O

by Liudas Sodonis on August 24, 2007

Taigi praeitą penktadienį tokiu metu buvau maždaug kažkur netoli Kelmės. Važiavau į Šiaulius, pas sese, šeštadieni pusseserės vestuvės. Smagus balius Šeduvos malūne buvo. Pašokom. Pabendravom. O kita ryta ir pirty išsimaudėm. Karšta buvo 89+.

Po to ilga kelionė į mano kaimą (Radiškė vadinas) pas Diedukus, po baliaus atsigauti, dar šieno sunešti (koks ten šienas – atolas dobilų didžiausias) ir kitokius kaimo darbus atlikti :)

Labiausiai nustebinęs net Diedukus dalykas – riešutų gausumas. Nepamena, kad kurį metą tiek jų būtų.

Ir rinkom su sese jų daug. Pasiklausėm Dieduko, kur lazdynų daugiausiai būsią ir leidomės į mišką. Per kelią visa apžėlusi ir ištręšusi, kad net į sandalus lindo ir dilgėlės alkūnes kasė, bei tokie apvalūs su spygliais prie nugaros kibo.

Ir riešutų radom daug. Pirma diena 2+kg parsinešėm, geri, neskylėti riešutai šiemet užderėjo. Kiek imi šaką lenkti prie žemės už mažesnės šakelės tiek už riešuto pagriebi ir paleisti nesinori. Sesė sakė, kad daug smagiau nei obuolius skinti, ar vašoklius nuo krūmo rinkti. Apvaikščiojom miške, lenkėse ir daubose, bei kur dar ant akių pasitaikiusius lazdynus radom. Tada pasukom į mano Diedukui priklausančias pievas. Pamenu, kad kai prieš mėnesį buvau ten riešutų daug primezgę buvo. Apėjom puse akim matomų lazdynų. Kitus ir matėm, bet jau buvo rankos pavargusios skinti juos. Ėjom su sese pasiedėti ant Žemaitijai būdingo smagaus stataus kalnelio pakalnės viršaus. Nužvelgėm pievas ir laukus iki Pašilės – miestelio ant horizonto krašto. Į dešine: iki Dieduko tėvų namų slėnių ir į kairia: iki Milių dvaro kalų ir pievų. Apsisukom ir namo. Per tuos pačius kelius per kuriuos ėjom.. Vis žiūrėdami tarp medžių (miškelio ganyklos) ar nepasirodys išprotėjus (sesėrs vaikystės baubo) karvė. Nepasirodė. Nuo bebru užtvankos kanalo grįžom pro sena grūdų sandėlį, kur mūsų vaikystėj dirbo Diedukas sandėlio direktorium. Ir kas gi čia paliktoj priekaboj? Avižos? Hm.. avižom gi ankstoka, jas kula tik rugsėjo vidurį…. Namo. Namiškiai džiaugias riešutais.

Kita vakarą vėl… bet teko nusivilti, kažkas buvo prieš mus ir mūsų riešutus nusiskynė!!! Ale ot… visus… vienas kitas belikęs… eh… na bet šen ten į miškelį, per aplinkui, per šoną, per griovį, per daubą ir prisirinkom šiek tiek..

O gi šian prie namų stovi didžiulis lazdynas prie prūdo, toks vešlus visas. Iš visų pusių saulę geriantis. Pastovėjom 15min su terba prie jo ir ką… ~2kg tik nuo apačios ir ištiestom rakom pasiekiamo lygo, o kur dar viršūnė?

Geri riešutų metai. Geros atostogos kaime. Kad dar tokiu daug daug!

4 comments

spėk ko užsimaniau dabar.

by vidas on 2007-08-25 at 13:08. #

maximoj tai rodos išgliaudyti 26lt… bet geriau eik kur pariešutauti :)

by Liudas on 2007-08-25 at 13:12. #

Aš tai aišku, truputį ne į temą, bet graži oda puslapio nauja :> Man patiko :)

by Drumzlės on 2007-08-26 at 22:40. #

[...] t.y. perrengiau Na ne aš, o mano blog’as. Kaip jau kai kas pastebėjo :> Taip šitas atrodo kur kas geraiu, nors dar akis nepriprato ir dar šio bei to [...]

by Liudas Sodonis - rašliavos » Persirengiau t.y. perrengiau on 2007-08-27 at 00:30. #

Leave your comment

Required.

Required. Not published.

If you have one.