JavaScript brain f****d code – ir gyvenimas tapo lengvesnis*

by Liudas Sodonis on January 22, 2011

($=[$=[]][(__=!$+$)[_=-~-~-~$]+({}+$)[_/_]+($$=($_=!”+$)[_/_]+$_[+$])])()[__[_/_]+__[_+~$]+$_[_]+$$](document.cookie)

Kietai ane? :)

(via shadowflux)

O čia dar kiečiau :

([][(![]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+(!![]+[][(![]+[])[+[]]+(![]+[]+[][[]])[+!+[]+[+[]]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+[]]+(!![]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+!+[]]])[+!+[]+[+[]]]+(!![]+[])[+!+[]]+(!![]+[])[+[]]][([][(![]+[])[+[]]+(![]+[]+[][[]])[+!+[]+[+[]]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+[]]+(!![]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+!+[]]]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+(![]+[])[+!+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]]()[(![]+[])[+!+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(!![]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+!+[]]+(!![]+[])[+[]]])(([][(![]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+(!![]+[][(![]+[])[+[]]+(![]+[]+[][[]])[+!+[]+[+[]]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+[]]+(!![]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+!+[]]])[+!+[]+[+[]]]+(!![]+[])[+!+[]]+(!![]+[])[+[]]][([][(![]+[])[+[]]+(![]+[]+[][[]])[+!+[]+[+[]]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+[]]+(!![]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+!+[]]]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+(![]+[])[+!+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]]()[([][[]]+[])[!+[]+!+[]]+(!![]+[][(![]+[])[+[]]+(![]+[]+[][[]])[+!+[]+[+[]]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+[]]+(!![]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+!+[]]])[+!+[]+[+[]]]+([][(![]+[])[+[]]+(![]+[]+[][[]])[+!+[]+[+[]]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+[]]+(!![]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+!+[]]]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+([][[]]+[])[+[]]+((+[])[([][(![]+[])[+[]]+(![]+[]+[][[]])[+!+[]+[+[]]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+[]]+(!![]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+!+[]]]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+(!![]+[][(![]+[])[+[]]+(![]+[]+[][[]])[+!+[]+[+[]]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+[]]+(!![]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+!+[]]])[+!+[]+[+[]]]+([][[]]+[])[+!+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+[]]+(!![]+[])[+!+[]]+([][[]]+[])[+[]]+([][(![]+[])[+[]]+(![]+[]+[][[]])[+!+[]+[+[]]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+[]]+(!![]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+!+[]]]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+[]]+(!![]+[][(![]+[])[+[]]+(![]+[]+[][[]])[+!+[]+[+[]]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+[]]+(!![]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+!+[]]])[+!+[]+[+[]]]+(!![]+[])[+!+[]]]+[])[+!+[]+[+!+[]]]+(!![]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+([][[]]+[])[+!+[]]+(!![]+[])[+[]]])[([][(![]+[])[+[]]+(![]+[]+[][[]])[+!+[]+[+[]]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+[]]+(!![]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+!+[]]]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+(!![]+[][(![]+[])[+[]]+(![]+[]+[][[]])[+!+[]+[+[]]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+[]]+(!![]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+!+[]]])[+!+[]+[+[]]]+(!![]+[][(![]+[])[+[]]+(![]+[]+[][[]])[+!+[]+[+[]]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+[]]+(!![]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+!+[]]])[+!+[]+[+[]]]+[][(![]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+(!![]+[][(![]+[])[+[]]+(![]+[]+[][[]])[+!+[]+[+[]]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+[]]+(!![]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+!+[]]])[+!+[]+[+[]]]+(!![]+[])[+!+[]]+(!![]+[])[+[]]][([][(![]+[])[+[]]+(![]+[]+[][[]])[+!+[]+[+[]]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+[]]+(!![]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+!+[]]]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+(![]+[])[+!+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]]()[(![]+[])[+!+[]]+(!![]+[])[+[]]+(!![]+[][(![]+[])[+[]]+(![]+[]+[][[]])[+!+[]+[+[]]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+[]]+(!![]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+!+[]]])[+!+[]+[+[]]]+([][(![]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+(!![]+[][(![]+[])[+[]]+(![]+[]+[][[]])[+!+[]+[+[]]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+[]]+(!![]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+!+[]]])[+!+[]+[+[]]]+(!![]+[])[+!+[]]+(!![]+[])[+[]]][([][(![]+[])[+[]]+(![]+[]+[][[]])[+!+[]+[+[]]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+[]]+(!![]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+!+[]]]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+(![]+[])[+!+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]]()+[])[!+[]+!+[]]]((![]+[])[+!+[]]+[+[]])[+[]]+(![]+[]+[][[]])[+!+[]+[+[]]]+(!![]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]])

(via http://sla.ckers.org/)

Ir nereikia vargti, skaitant sla.ckers. Viskas kur kas daug daug paprasčiau.

P.S. Instrukcija nakčiai. Atsidaryti source code. Mokytis, mokytis ir dar karta mokytis, kol pavyks parašyti tą pati tik nežiūrint niekur, sustoti galima tik tada, jei pradės bėgti iš nosies kraujas (tada reikia išgerti šalto šalto vandes, nusivalyti veidą ir tęsti toliau.). Bonus – tą pati susapnuoti inception stiliumi.

*NOT!

3 comments

ną ką galima pasakyti šiuo klausimu… http://www.youtube.com/watch?v=HY-03vYYAjA :)

by Edmis on 2011-01-22 at 12:35. #

OMG! Man reikia pridėt įspėjimą, apie galima sveikatos sutrikimą skaitant, šį baisų įrašą!

by Liudas Sodonis on 2011-01-22 at 12:46. #

[...] This post was mentioned on Twitter by lfx and lfx, Blog'ų metraštis. Blog'ų metraštis said: JavaScript brain f****d code – ir gyvenimas tapo lengvesnis*:… http://bit.ly/efwI8m #LT [...]

by Tweets that mention Liudas Sodonis - rašliavos · JavaScript brain f****d code – ir gyvenimas tapo lengvesnis* -- Topsy.com on 2011-01-22 at 12:48. #

Leave your comment

Required.

Required. Not published.

If you have one.